STEP 1 เลือกความต้องการ
รุ่น
Hilux Revo Rocco
ระยะเวลา
48 เดือน
แพ็กเกจ
19,180 บาท/เดือน
STEP1
เลือกความต้องการ
STEP2
ข้อมูลส่วนตัว
STEP3
ข้อมูลการเงิน และเอกสารประกอบ
STEP4
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
FINISH
รอการตรวจสอบ
รถที่ท่านเลือก
Hilux Revo Rocco Smart Cab Prerunner 2.4 ROCCO AT (White Pearl)
White Pearl
ระยะเวลาการส่งมอบรถประมาณ 7 วัน
*ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นภาพประกอบการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของรถ อุปกรณ์ สีของรถยนต์จริงอาจแตกต่างไปจากรูปภาพโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
** มีผู้สนใจเช่ารถคันนี้ จำนวน 12 ท่าน
ระยะเวลา
36 เดือน
48 เดือน
ระยะทางรวม
15,000 กม./ปี
ใช้น้อย
25,000 กม./ปี
ใช้ปานกลาง
40,000 กม./ปี
ใช้มาก
บริการรถทดแทน
ฟรี!! บริการเสริมรถทดแทนตลอดอายุสัญญา สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2566
ต้องการ
ค่าบริการรายเดือน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
19,180
บาท/เดือน
กรอกรหัสอ้างอิง
เลือกโชว์รูมที่ต้องการรับรถ
ผู้แทนจำหน่าย
โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี
โชว์รูม
สำนักงานใหญ่
วันและเวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์: 08.00 - 17.00
18/4 หมู่ที่ 4 ถ. ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(038) 71 9900
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบ สี ข้อกำหนดทางเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุจำเป็นตามความเหมาะสม
Click here to see your activities